روی هر کدام از گروهبندی های قیمت ها که کلیک کنید تمام جزئیات پایین صفحه نمایش می یابد


قیمت

ماگ ساده

قیمت محصول : ۹۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ ساده دسته قلبی

قیمت ۱۰۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته و داخل رنگی

قیمت:۱۰۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته قلبی داخل قرمز

قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ حرارتی دسته ساده

قیمت:۱۳۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
ماگ حرارتی دسته قلبی
قیمت:۱۴۸۰۰۰ تومان
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم لیوان

قیمت:۱۰۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم ماگ حرارتی

قیمت محصول : ۱۴۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قیمت بارکد برای آوا کردن ماگ ها

بارکد صوتی: ۱۵۰۰۰ تومان

بارکد کلیپ:۲۵۰۰۰ تومان

بارکد ویژه : ۳۰۰۰۰ تومان

بارکد ویژه شامل عکس- متن و صوت دلخواه میباشد.اضافه کردن بارکد برای تمام محصولات امکانپذیر است.

ست فنجان و نعلبکی

قیمت : ۱۶۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قندان سرامیکی

قیمت محصول: ۹۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قمقمه فلزی

قیمت محصول : ۲۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

بشقاب سرامیکی

بشقاب سرامیکی قطر ۲۰ سانت

قیمت محصول: ۱۳۰۰۰۰ تومان

بشقاب قطر۲۷ سانت

قیمت محصول : ۱۶۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

زیر لیوانی چوبی ابعاد ۱۰*۱۰

قیمت محصول : ۱۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جعبه ی چوبی ماگ

قیمت محصول : عدم موجودی

جعبه کادویی( سورپرایز) چوبی-به همراه ۵ عکس دلخواه شما

قیمت محصول: ۲۹۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ های فانتزی (تحویل فوری)

ست ۰۱                                                                           عدم موجودی

ست ۰۲                                                                            ۳۱۰۰۰۰

کد۰۳                                                                                ۲۰۰۰۰۰ تومان

کد۰۴                                                                                ۲۰۴۰۰۰ تومان

کد۰۵                                                                                ۱۵۵۰۰۰ تومان


تیشرت سفید استین کوتاه

سایزهای ۱-۲-۳ 

          ۱۱۵۰۰۰ تومان                             

سایزهای ۵-۴   

              ۱۳۰۰۰۰ تومان                                

سایزهای s-m                                                 

        ۱۶۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای L -XL
 
              ۱۸۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL-3XL
 
               ۲۳۰۰۰۰ تومان
روی جدول راهنمای انتخاب سایز ضربه بزنید-تا به سایز بزرگتر مشاهده نمایید.
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
تیشرت سفید آستین بلند
 
سایزهای ۱-۲-۳
 
قیمت محصول :۱۲۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۴ -۵
 
قیمت محصول : ۱۴۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
قیمت محصول : ۱۸۰۰۰۰
 
سایزهای L - XL
 
قیمت محصول : ۲۱۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۲۶۰۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل-روی تصویر ضربه بزنید
تیشرت مشکی آستین کوتاه -پنبه
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
سایزهای ۱-۲-۳-۴
 
قیمت محصول : ۱۶۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
 قیمت محصول : ۲۷۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای L - XL 
 
قیمت محصول : ۳۲۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۳۸۰۰۰۰ تومان
 
سایز ۴xl
 
قیمت محصول : ۴۰۰۰۰۰ تومان
 
 
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
بادی نوزادی آستین کوتاه
 
سایزهای ۱- ۲
 
قیمت محصول : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 
بادی نوزادی آستین بلند
سایزهای ۱ -۲
 
قیمت محصول : ۱۳۰۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
تاپ زنانه فری سایز سفید
 
 
قیمت محصول : ۱۰۰۰۰۰
 
 
پیشبند طوسی ( ملانژ)
 
قیمت محصول : ۵۰۰۰۰ تومان
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

برای دیدن یکسری از مدل به لینک زیر مراجعه نمایید

 
https://asilart.ir/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
 

مگنت با سایزهای مربع

سایز ۵*۵ سانت                                                                     ۹۵۰۰تومان

سایز ۶*۶ سانت                                                                    ۱۱۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                               ۲۸۰۰۰ تومان

سایز ۱۵*۱۵ سانت                                                                ۴۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای مستطیل

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                 ۱۲۵۰۰ تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                 ۱۸۵۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                               ۳۵۵۰۰ تومان

سایز ۱۳*۱۸ سانت                                                               ۴۹۰۰۰ تومان

سایز ۲۰*۳۰ سانت                                                              ۱۰۰۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰ سانت                                                               ۲۰۰۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای دایره

قطر ۵٫۵ سانت                                                                     ۱۳۰۰۰ تومان

قطر ۸٫۵ سانت                                                                      ۲۵۵۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت شیشه ای

سایز ۵*۵ سانت                                                                  ۱۸۰۰۰ تومان

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                 ۲۳۰۰۰ تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                  ۴۱۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت کاشی

سایز ۵*۵ سانت                                                                  ۱۸۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                              ۳۱۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

کاشی مگنتی کوچه عشق

سایز ۵*۵ سانت                                                                 ۲۳۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                              ۳۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت چوبی 

سایز ۱۰ *۱۰ سانت                                                              ۳۱۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با طرح کوچه عشق

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                                ۴۱۰۰۰ تومان

سایز۱۳*۱۸ سانت                                                                 ۵۴۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پازل چوبی

۶ تکه ۱۳*۱۷                                                                        عدم موجودی

۳۵ تکه ۱۵*۲۰                                                                       ۷۵۰۰۰ تومان

۳۵ تکه ۲۰*۳۰                                                                        ۹۵۰۰۰ تومان

۱۸۰ تکه ۲۷*۳۷                                                                       ۱۷۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پازل چوبی بزرگ

۵۰۰ تکه ۴۰*۵۵ سانت                                                              ۶۷۵۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تکه ۷۰*۵۰                                                                     ۹۱۰۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ تکه ۷۰*۹۰                                                                     ۱۳۵۵۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ تکه ۸۰*۱۱۵ سانت                                                          ۱۸۵۵۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۵ روز کاری
فوری : ندارد

برس مو                                                                                ۱۰۶۰۰۰ تومان                                                                 

آینه چوبی                                                                             ۶۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

آینه جیبی                                                                                                                                 ۱۱۶۰۰۰ تومان

                                                                 

پیکسل سوزنی                                                                               ۹۷۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دسته کلید یک طرف چاپ                                                                ۱۴۰۰۰ تومان

دسته کلید دو طرف چاپ                                                                  ۱۸۵۰۰ تومان

پیکسل مگنتی                                                                                ۱۵۵۰۰ تومان

پیکسل گردنبند یک طرفه                                                                ۲۲۰۰۰ تومان

پیکسل گردنبند دو طرفه                                                               ۲۷۰۰۰ تومان

پاپ سوکت موبایل                                                                       ۳۲۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پلاک و زنجیر                                                                                           ۴۲۰۰۰ تومان

پیکسل گردنبند یک طرفه                                                                 ۲۲۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

گردنبند فلزی با عکس دلخواه                                                               ۷۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

آویز ماشین ۵*۵ سانت  همراه با ۴ عدد عکس شما                          ۵۷۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جاسیگاری فندک دار ۱۰*۷ سانت                                              ۳۱۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کبریت با طرح دلخواه سایز۷ در ۱۰ سانت                                                         ۳۱۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قالیچه

 ۲۰*۳۰ سانت                                                                         ۱۱۱۰۰۰ تومان

۳۰*۴۰ سانت                                                                          ۲۱۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

۵۰ *۷۰ سانت                                                                         ۶۵۰۰۰۰ تومان

۷۰ *۱۰۰ سانت                                                                       ۱۴۵۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ندارد

ساعت رو میزی

محیط چاپ ۱۵*۱۵ سانت                                                       ۱۱۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ساعت دیواری

سایز ۳۰ *۳۰ سانت                                                             ۲۳۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ساعت جیبی                                                                                  ۱۴۸۰۰۰ تومان

کوسن

کوسن کتان ۴۰*۴۰ سانت                                                          ۸۳۰۰۰ تومان

 

کوسن بدون بالشتک میباشد

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کیسه خرید (ساک دستی) پارچه ای

ساک دستی پارچه ای    ۳۸-۳۴ سانت                                                               ۸۴۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جامدادی با طرح اختصاصی

جامدادی دو زیپ و قسمت چاپی ساتن                                                  ۹۸۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دفتر با جلد اختصاصی

دفتر خط دار ۱۰۰ برگ                                                                                               ۸۲۰۰۰ تومان

دفتر خط دار ۵۰ برگ                                                                                                 ۵۷۰۰۰  تومان

دفتر نقاشی ۵۰ برگ                                                                                                 ۵۷۰۰۰ تومان

دفترچه یادداشت_۱۱٫۵ در ۱۶٫۲ سانت                                                                      ۳۷۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

لیبل کتاب و دفتر

لیبل دفتر (برچسب ۱۸ عددی)  ابعاد ۶٫۵ سانت*۴٫۵ سانت                                                ۲۲۵۰۰ تومان

لیبل دفتر (۵۰ عددی)    ابعاد  ۳٫۵ *۱٫۲ سانت                                                                 ۱۶۰۰۰تومان

برنامه کلاسی                 سایز  آچهار                                                                             ۱۶۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

 

موس پد

موس پد                                                                                  ۶۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کتابچه الفبا(تحویل فوری)

کتابچه الفبا                                                                           ۳۸۰۰۰ تومان

حروف الفبای چوبی(تحویل فوری)

حروف الفبای چوبی                                                               ۹۳۰۰۰ تومان

آلبوم عکس + ۲۰ عدد چاپ عکس

آلبوم ۱۰*۷ سانت                                                                  ۲۶۰۰۰۰تومان

قاب عکس با چاپ عکس

 • ۱۰-۷                                                                                                                                                                                          ۵۸۰۰۰ ت

 • ۱۰-۱۵                                                                                                                                                                                                                ۷۵۰۰۰ ت
 • ۱۳-۱۸                                                                                                                                                                                                                ۸۹۰۰۰ ت
 • ۲۰-۱۵                                                                                                                                                                                                              ۱۰۴۰۰۰ ت
 • ۲۰-۳۰                                                                                                                                                                                                               ۱۵۹۰۰۰ ت
 • ۳۰-۴۰                                                                                                                                                                                        ۲۷۰۰۰۰

چاپ عکس لابراتوار

 
۱۰-۱۰ سانت                                                                             ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰-۱۵                                                                                      ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳-۱۸                                                                                      ۱۳۵۰۰ تومان                                                                             
۲۰-۱۵                                                                                      ۱۸۵۰۰ تومان
۲۰-۳۰                                                                                      ۴۲۰۰۰ تومان
۲۴-۳۰                                                                                      ۵۸۰۰۰ تومان                                               
۳۰-۴۰                                                                                      ۸۰۰۰۰ تومان

۳۰-۴۵                                                                                       ۱۰۱۰۰۰ تومان

۳۰-۶۰                                                                                      ۱۲۴۰۰۰ تومان

۳۰-۸۰                                                                                     ۱۸۰۰۰۰ تومان

۴۰-۵۰                                                                                        ۲۰۰۰۰۰ تومان

۴۰-۶۰                                                                                      ۲۱۷۰۰۰ تومان
۴۰-۸۰                                                                                        ۲۳۲۰۰۰ تومان
  ۵۰-۶۰                                                                                       ۲۰۰۰۰۰ تومان
۵۰-۷۰                                                                                        ۲۴۵۰۰۰ تومان
۶۰-۹۰                                                                                        ۴۵۰۰۰۰  تومان
۷۰-۱۰۰                                                                                       ۵۲۷۰۰۰   تومان
   

چاپ عکس پولاروید

سایز ۱۰*۱۲٫۵ سانت                                                                     ۱۲۵۰۰ تومان

شاسی عکس + چاپ

۱۰*۱۰ سانت                                                                           23000تومان

۱۰*۱۵                                                                                   23000 تومان

۱۳*۱۸                                                                                   33000 تومان

۲۰*۱۵                                                                                   41000 تومان

۲۰*۳۰                                                                                   87000 تومان

۲۴*۳۰                                                                                   90000 تومان

۳۰*۴۰                                                                                   155000 تومان

۳۰*۶۰                                                                                  200000 تومان

۴۰*۶۰                                                                                   378000 تومان

۵۰*۷۰                                                                                   473000 تومان

۶۰*۹۰                                                                                  770000 تومان

۷۰*۱۰۰                                                                                800000 تومان

شاسی عکس آوا

سایز ۴۰*۳۰                                                                      عدم موجودی

قاب آلومینیومی مگنتی کوچک

قاب مگنتی                                                                         57000 تومان

تابلو کوچه عشق

سایز ۳۸*۱۸ سانت                                                                                150000 تومان

 • کوچه عشق ۲۰-۱۵                                                                    60000 ت

 • کوچه عشق ۱۳-۱۸                                                                         50000 ت
 • کوچه عشق ۱۰-۱۵                                                                   40000 ت

کوچه عشق ۱۵-۳۰                                                                          80000 تومان

جاکلیدی دیواری                                                                                100000 تومان

سه پایه

سه پایه ی کوچک                                                                     15500 تومان

سه پایه ی متوسط                                                                    19000 تومان

سه پایه ی بزرگ                                                                       25000 تومان

شاسی دسته کلیدی

 

 • بوم نقاشی ۲۰*۳۰ سانت                                                                                                                                 147000 ت

  بوم نقاشی ۳۰*۴۰ سانت                                                                                                                                 247000 ت

  سه پایه بوم

  سه پایه کوچک                                                                                                                                                 270000 تومان

  سه پایه بزرگ                                                                                                                                                  340000 تومان

   

پرچم رومیزی چاپ لوگو

پرچم رومیزی                                                                                  ۱۲۷۰۰۰ تومان

پرچم ایران                                                                                      ۱۱۵۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با پایه ی چوبی

تقویم رومیزی                                                                               ۱۲۰۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با سه پایه

تقویم با سه پایه                                                                         ۱۲۰۰۰۰ تومان

تقویم دیواری ۵ برگ ۳۰*۲۰

تقویم ۵ برگ                                                                                 ۷۷۰۰۰ تومان

تقویم دیواری تک برگ ۴۰*۲۰ سانت

تقویم دیواری تک برگ                                                               ۳۶۰۰۰ تومان

لوح تقدیر

لوح تقدیر با جعبه                                                                        ۲۷۰۰۰۰ تومان

لوح تقدیر مخمل                                                                          ۸۷۰۰۰ تومان

کیف بادی بگ

بادی بگ                                                                                      ۱۴۰۰۰۰ تومان

برای دیدن نمونه های بادی بگ ها روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%da%af/

کیف دوشی مینی                                                                         ۶۸۰۰۰ تومان

کیف و کوله زنانهبرای دیدن طرح های دوشی مینی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

کیف دوشی مربعی                                                                ۸۸۰۰۰ تومان

کیف مربعی

برای دیدن مدل های دوشی مربع روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c/

کیف دوشی تمام چاپ                                                                ۹۰۰۰۰ تومان

برای دیدن مدل های دوشی تمام چاپ بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%a7%d9%be/

کیف دوشی هلالی                                                                    ۷۹۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های دوشی هلالی روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/

کیف کمری برزنتی                                                                   ۷۵۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح ها بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c/

جاکارتی مخملی                                                                       ۳۸۰۰۰ تومان

جاکارتی مخملی و چرم

برای دیدن طرح های جاکارتی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/

کیف پول مخمل و چرم                                                                    ۵۸۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های کیف پول بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84/

دستکش نخی زنانه

دستکش                                                                                       ۴۳۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4/

ساق دست                                                                               ۴۷۰۰۰ تومان

ساق دستکش                                                                          ۴۳۰۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b3%d8%aa/

زیورآلات دست ساز چرم و فلز

دستبند چرم و فلز
دستبند ترکیبی ماه و ماهی

برای سفارش زیورآلات خود با طرح دلخواهتون از طریق بخش پشتیبانی واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

گردنبند اسم ساره

به علت متغییر بودن نوع فلز و طرح شما(برنج-مس-نقره) قیمت دست سازها متفاوت  خواهد بود. پس طرح خود را به واتس اپ ما ارسال بفرمایید.تا پاسخگوی شما باشیم و بهترین راهکار را به شما ارایه دهیم.

برای دیدن یکسری از نمونه کارها بدون توجه به قیمت های موجود در سایت به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c/

سبد خرید شما
There are no products in the cart!
ادامه خرید کالاهای دیگر
0
X
× پشتیبانی