روی هر کدام از گروهبندی های قیمت ها که کلیک کنید تمام جزئیات پایین صفحه نمایش می یابد


قیمت

ماگ ساده

قیمت محصول : ۱۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ ساده دسته قلبی

قیمت ۱۳۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته و داخل رنگی

قیمت:۱۵۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته قلبی داخل قرمز

قیمت: ۱۵۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ حرارتی دسته ساده

قیمت:۱۶۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
ماگ حرارتی دسته قلبی
قیمت:۱۷۵۰۰۰ تومان
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم لیوان

قیمت:۱۳۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم ماگ حرارتی

قیمت محصول : ۱۷۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قیمت بارکد برای آوا کردن ماگ ها

بارکد صوتی: ۲۰۰۰۰ تومان

بارکد کلیپ:۳۰۰۰۰ تومان

بارکد ویژه : ۴۰۰۰۰ تومان

بارکد ویژه شامل عکس- متن و صوت دلخواه میباشد.اضافه کردن بارکد برای تمام محصولات امکانپذیر است.

ست فنجان و نعلبکی

قیمت : ۱۹۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قندان سرامیکی

قیمت محصول: ۱۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قمقمه فلزی

قیمت محصول : ۲۵۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

بشقاب سرامیکی

بشقاب سرامیکی قطر ۲۰ سانت

قیمت محصول: ۱۴۰۰۰۰ تومان

بشقاب قطر۲۷ سانت

قیمت محصول : ۱۷۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

زیر لیوانی چوبی ابعاد ۱۰*۱۰

قیمت محصول : ۲۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جعبه ی چوبی ماگ

قیمت محصول : عدم موجودی

جعبه کادویی( سورپرایز) چوبی-به همراه ۵ عکس دلخواه شما

قیمت محصول: ۳۰۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ های فانتزی (تحویل فوری)

ست ۰۱                                                                           عدم موجودی

ست ۰۲                                                                            ۳۵۰۰۰۰

کد۰۳                                                                                ۲۵۰۰۰۰ تومان

کد۰۴                                                                                ۲۵۰۰۰۰ تومان

کد۰۵                                                                              ۲۰۰۰۰۰ تومان


تیشرت سفید استین کوتاه

سایزهای ۱-۲-۳ 

          ۱۳۰۰۰۰ تومان                             

سایزهای ۵-۴   

              ۱۵۰۰۰۰ تومان                                

سایزهای s-m                                                 

        ۱۸۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای L -XL
 
              ۲۱۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL-3XL
 
               ۲۵۰۰۰۰ تومان
روی جدول راهنمای انتخاب سایز ضربه بزنید-تا به سایز بزرگتر مشاهده نمایید.
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
تیشرت سفید آستین بلند
 
سایزهای ۱-۲-۳
 
قیمت محصول :۱۴۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۴ -۵
 
قیمت محصول : ۱۶۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
قیمت محصول : ۲۰۰۰۰۰
 
سایزهای L - XL
 
قیمت محصول : ۲۴۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۲۸۵۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل-روی تصویر ضربه بزنید
تیشرت مشکی آستین کوتاه -پنبه
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
سایزهای ۱-۲-۳-۴
 
قیمت محصول : ۱۸۵۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
 قیمت محصول : ۳۰۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای L - XL 
 
قیمت محصول : ۳۵۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۴۱۰۰۰۰ تومان
 
سایز ۴xl
 
قیمت محصول : ۴۵۰۰۰۰ تومان
 
 
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
بادی نوزادی آستین کوتاه
 
سایزهای ۱- ۲
 
قیمت محصول : ۱۴۰۰۰۰ تومان
 
بادی نوزادی آستین بلند
سایزهای ۱ -۲
 
قیمت محصول : ۱۵۵۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
تاپ زنانه فری سایز سفید
 
 
قیمت محصول : ۱۲۵۰۰۰
 
 
پیشبند طوسی ( ملانژ)
 
قیمت محصول : ۶۰۰۰۰ تومان
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

برای دیدن یکسری از مدل به لینک زیر مراجعه نمایید

 
https://asilart.ir/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
 

مگنت با سایزهای مربع

سایز ۵*۵ سانت                                                                    12000تومان

سایز ۶*۶ سانت                                                                    14000 تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                             31000 تومان

سایز ۱۵*۱۵ سانت                                                                55000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای مستطیل

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                15000 تومان

سایز۵٫۵*۸٫۵ سانت ( لبه گرد)                                          20000تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                 22000 تومان

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                            42000 تومان

سایز ۱۳*۱۸ سانت                                                        57000 تومان

سایز ۲۰*۳۰ سانت                                                              130000 تومان

سایز ۳۰*۴۰ سانت                                                               240000تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای دایره

قطر ۵٫۵ سانت                                                                     15000تومان

قطر ۸٫۵ سانت                                                                    28000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت شیشه ای

سایز ۵*۵ سانت                                                                  20000 تومان

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                 25000 تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                  48000تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت کاشی

سایز ۵*۵ سانت                                                                  20000 تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                              35000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

کاشی مگنتی کوچه عشق

سایز ۵*۵ سانت                                                                 25000 تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                              40000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت چوبی 

سایز ۱۰ *۱۰ سانت                                                              35000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با طرح کوچه عشق

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                                45000 تومان

سایز۱۳*۱۸ سانت                                                                 60000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

وایت برد مگنتی به همراه ماژیک مگنتی

مگنت وایت بردی ۱۰*۱۵ سانت                                                                                                                             66000 تومان

مگنت وایت بردی  13*18 سانت                                                                                                                       80000 تومان 

مگنت وایت بردی۲۰*۱۵ سانت                                                                                                                              100000 تومان    

مگنت وایت بردی ۲۰*۳۰ سانت                                                                                                                           155000 تومان  

پازل چوبی

۶ تکه ۱۳*۱۷                                                                        عدم موجودی

۳۵ تکه ۱۵*۲۰                                                                      80000 تومان

۳۵ تکه ۲۰*۳۰                                                                        110000 تومان

۱۸۰ تکه ۲۷*۳۷                                                                       200000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پازل چوبی بزرگ

۵۰۰ تکه ۴۰*۵۵ سانت                                                             750000 تومان

۱۰۰۰ تکه ۷۰*۵۰                                                                     1100000 تومان

۲۰۰۰ تکه ۷۰*۹۰                                                                     1500000 تومان

۴۰۰۰ تکه ۸۰*۱۱۵ سانت                                                          20000000تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۵ روز کاری
فوری : ندارد

 

برس مو                                                                                ۱۲۰۰۰۰ تومان                                                                 

آینه چوبی                                                                             ۶۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

آینه جیبی                                                                                                                                 ۱۲۰۰۰۰ تومان

                                                                 

پیکسل سوزنی                                                                               ۱۰۵۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دسته کلید یک طرف چاپ                                                                ۱۵۵۰۰ تومان

دسته کلید دو طرف چاپ                                                              ۲۰۰۰۰ تومان

پیکسل مگنتی                                                                                ۱۷۰۰۰ تومان

پیکسل گردنبند یک طرفه                                                                ۲۳۰۰۰ تومان

پیکسل گردنبند دو طرفه                                                               ۲۸۰۰۰ تومان

پاپ سوکت موبایل                                                                       ۳۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پلاک و زنجیر                                                                                           ۴۵۰۰۰ تومان

پیکسل گردنبند یک طرفه                                                                 ۲۲۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

گردنبند فلزی با عکس دلخواه                                                             ۸۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

آویز ماشین ۵*۵ سانت  همراه با ۴ عدد عکس شما                          ۶۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جاسیگاری فندک دار ۱۰*۷ سانت                                              ۳۳۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کبریت با طرح دلخواه سایز۷ در ۱۰ سانت                                                         ۳۱۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قالیچه

 ۲۰*۳۰ سانت                                                                         ۱۳۰۰۰۰ تومان

۳۰*۴۰ سانت                                                                          ۲۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قالیچه دایره قطر ۳۰ سانت                                                        ۲۲۵۰۰۰ تومان

۵۰ *۷۰ سانت                                                                         ۶۷۰۰۰۰ تومان

۷۰ *۱۰۰ سانت                                                                     ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ندارد

ساعت رو میزی

محیط چاپ ۱۵*۱۵ سانت                                                       ۱۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ساعت دیواری

سایز ۳۰ *۳۰ سانت                                                             ۲۵۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ساعت جیبی                                                                                  ۱۶۰۰۰۰ تومان

کوسن

کوسن کتان ۴۰*۴۰ سانت                                                          ۹۰۰۰۰ تومان

 

کوسن بدون بالشتک میباشد

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کیسه خرید (ساک دستی) پارچه ای

ساک دستی پارچه ای    ۳۸-۳۴ سانت                                                               ۹۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جامدادی با طرح اختصاصی

جامدادی دو زیپ و قسمت چاپی ساتن                                                  ۱۱۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دفتر با جلد اختصاصی

دفتر خط دار ۱۰۰ برگ                                                                                              ۱۰۰۰۰۰تومان

دفتر خط دار ۵۰ برگ                                                                                                ۶۰۰۰۰  تومان

دفتر نقاشی ۵۰ برگ                                                                                               ۶۰۰۰۰ تومان

دفترچه یادداشت_                                                                                                  ۴۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

لیبل کتاب و دفتر

لیبل دفتر (برچسب ۱۸ عددی)  ابعاد ۶٫۵ سانت*۴٫۵ سانت                                                ۲۵۰۰۰ تومان

لیبل اسم (۵۰ عددی)    ابعاد  ۳٫۵ *۱٫۲ سانت                                                                   ۲۰۰۰۰تومان

برنامه کلاسی                 سایز  آچهار                                                                                ۲۰۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

 

موس پد

موس پد مستطیل                                                                                 ۷۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

موس پد دایره حدودا قطر ۲۰ سانت                                                               ۷۵۰۰۰ تومان

کتابچه الفبا(تحویل فوری)

کتابچه الفبا                                                                           ۴۲۰۰۰ تومان

حروف الفبای چوبی(تحویل فوری)

حروف الفبای چوبی                                                               ۱۰۰۰۰۰ تومان

آلبوم عکس + ۲۰ عدد چاپ عکس

آلبوم ۱۰*۷ سانت                                                                  ۳۰۰۰۰۰تومان

قاب عکس با چاپ عکس

 • ۱۰-۷                                                                                                                                                                                          ۶۲۰۰۰ ت

 • ۱۰-۱۵                                                                                                                                                                                                                ۸۱۰۰۰ ت
 • ۱۳-۱۸                                                                                                                                                                                                                ۹۷۰۰۰ ت
 • ۲۰-۱۵                                                                                                                                                                                                              ۱۱۴۰۰۰ ت
 • ۲۰-۳۰                                                                                                                                                                                                               ۱۷۳۰۰۰ ت
 • ۳۰-۴۰                                                                                                                                                                                        ۲۹۸۰۰۰

چاپ عکس لابراتوار

 
۱۰-۱۰ سانت                                                                             ۱۰۰۰۰ تومان
۱۰-۱۵                                                                                      ۱۰۰۰۰ تومان
۱۳-۱۸                                                                                      ۱۵۰۰۰تومان                                                                             
۲۰-۱۵                                                                                      ۲۱۰۰۰ تومان
۲۰-۳۰                                                                                      ۴۵۰۰۰ تومان
۲۴-۳۰                                                                                      ۶۰۰۰۰ تومان                                               
۳۰-۴۰                                                                                      ۸۸۰۰۰ تومان

۳۰-۴۵                                                                                       ۱۰۵۰۰۰ تومان

۳۰-۶۰                                                                                      ۱۳۶۰۰۰ تومان

۳۰-۸۰                                                                                     ۱۸۵۰۰۰ تومان

۴۰-۵۰                                                                                        ۲۰۵۰۰۰ تومان

۴۰-۶۰                                                                                      ۲۳۵۰۰۰ تومان
۴۰-۸۰                                                                                        ۲۴۰۰۰۰ تومان
  ۵۰-۶۰                                                                                       ۲۰۵۰۰۰ تومان
۵۰-۷۰                                                                                        ۲۷۰۰۰۰ تومان
۶۰-۹۰                                                                                        ۴۹۸۰۰۰  تومان
۷۰-۱۰۰                                                                                       ۵۸۰۰۰۰   تومان
   

چاپ عکس پولاروید

سایز ۱۰*۱۲٫۵ سانت                                                                     ۱۳۰۰۰ تومان

شاسی عکس + چاپ

۱۰*۱۰ سانت                                                                           ۲۶۰۰۰تومان

۱۰*۱۵                                                                                   ۲۶۰۰۰ تومان

۱۳*۱۸                                                                                   ۳۹۰۰۰ تومان

۲۰*۱۵                                                                                   ۴۷۰۰۰ تومان

۲۰*۳۰                                                                                   ۱۰۰۰۰۰ تومان

۲۴*۳۰                                                                                   ۱۳۰۰۰۰ تومان

۳۰*۴۰                                                                                   ۱۷۷۰۰۰ تومان

۳۰*۶۰                                                                                  ۲۰۰۰۰۰ تومان

۴۰*۶۰                                                                                   ۴۰۰۰۰۰ تومان

۵۰*۷۰                                                                                   ۵۳۴۰۰۰ تومان

۶۰*۹۰                                                                                  ۸۷۰۰۰۰ تومان

۷۰*۱۰۰                                                                                ۱۰۵۴۰۰۰ تومان

شاسی عکس آوا

سایز ۴۰*۳۰                                                                      عدم موجودی

قاب آلومینیومی مگنتی کوچک

قاب مگنتی                                                                         ۵۵۰۰۰ تومان

تابلو کوچه عشق

سایز ۳۸*۱۸ سانت                                                                                             ۱۸۰۰۰۰ تومان

 • کوچه عشق ۲۰-۱۵                                                                    ۷۵۰۰۰ ت

 • کوچه عشق ۱۳-۱۸                                                                                     ۶۵۰۰۰ ت

 • کوچه عشق ۱۰-۱۵                                                                   ۵۵۰۰۰ ت

کوچه عشق ۱۵-۳۰                                                                          ۱۲۵۰۰۰ تومان

جاکلیدی دیواری                                                                                ۱۲۰۰۰۰ تومان

سه پایه

سه پایه ی کوچک                                                                     ۲۵۰۰۰ تومان

سه پایه ی متوسط                                                                   ۳۰۰۰۰ تومان

سه پایه ی بزرگ                                                                     ۳۸۰۰۰ تومان

شاسی دسته کلیدی

 • بوم نقاشی ۲۰*۳۰ سانت                                                                                                                                 ۱۶۰۰۰۰ ت

  بوم نقاشی ۳۰*۴۰ سانت                                                                                                                                 ۲۶۰۰۰۰ ت

  سه پایه بوم

  سه پایه کوچک                                                                                                                                                 ۲۷۰۰۰۰ تومان

  سه پایه بزرگ                                                                                                                                                  ۳۴۰۰۰۰ تومان

   

پرچم رومیزی چاپ لوگو

پرچم رومیزی                                                                                 ۱۵۰۰۰۰ تومان

پرچم ایران                                                                                      ۱۵۰۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با پایه ی چوبی

تقویم رومیزی                                                                               ۱۳۰۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با سه پایه

تقویم با سه پایه                                                                         ۱۳۰۰۰۰ تومان

تقویم دیواری ۵ برگ ۳۰*۲۰

تقویم ۵ برگ                                                                                 ۸۰۰۰۰ تومان

تقویم دیواری تک برگ ۴۰*۲۰ سانت

تقویم دیواری تک برگ                                                               ۴۰۰۰۰ تومان

لوح تقدیر

لوح تقدیر با جعبه                                                                        ۳۰۰۰۰۰ تومان

لوح تقدیر مخمل                                                                          ۹۵۰۰۰ تومان

کیف بادی بگ

بادی بگ                                                                                      ۱۵۰۰۰۰ تومان

برای دیدن نمونه های بادی بگ ها روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%da%af/

کیف دوشی مینی                                                                         ۷۵۰۰۰ تومان

کیف و کوله زنانهبرای دیدن طرح های دوشی مینی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

کیف دوشی مربعی                                                                ۱۲۰۰۰۰ تومان

کیف مربعی

برای دیدن مدل های دوشی مربع روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c/

کیف دوشی تمام چاپ                                                                ۱۴۰۰۰۰ تومان

برای دیدن مدل های دوشی تمام چاپ بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%a7%d9%be/

کیف دوشی هلالی                                                                    ۸۵۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های دوشی هلالی روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/

کیف کمری برزنتی                                                                   ۹۰۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح ها بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c/

جاکارتی مخملی                                                                       ۴۰۰۰۰ تومان

جاکارتی مخملی و چرم

برای دیدن طرح های جاکارتی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/

کیف پول مخمل و چرم                                                                    ۶۵۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های کیف پول بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84/

دستکش نخی زنانه

دستکش                                                                                       ۴۳۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4/

ساق دست                                                                               ۴۷۰۰۰ تومان

ساق دستکش                                                                          ۴۳۰۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b3%d8%aa/

زیورآلات دست ساز چرم و فلز

دستبند چرم و فلز
دستبند ترکیبی ماه و ماهی

برای سفارش زیورآلات خود با طرح دلخواهتون از طریق بخش پشتیبانی واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

گردنبند اسم ساره

به علت متغییر بودن نوع فلز و طرح شما(برنج-مس-نقره) قیمت دست سازها متفاوت  خواهد بود. پس طرح خود را به واتس اپ ما ارسال بفرمایید.تا پاسخگوی شما باشیم و بهترین راهکار را به شما ارایه دهیم.

برای دیدن یکسری از نمونه کارها بدون توجه به قیمت های موجود در سایت به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c/

سبد خرید شما
There are no products in the cart!
ادامه خرید کالاهای دیگر
0
X
× پشتیبانی