روی هر کدام از گروهبندی های قیمت ها که کلیک کنید تمام جزئیات پایین صفحه نمایش می یابد


قیمت

ماگ ساده

قیمت محصول : ۸۸۵۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ ساده دسته قلبی

قیمت ۹۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته و داخل رنگی

قیمت:۱۰۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ دسته قلبی داخل قرمز

قیمت: ۱۰۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ حرارتی دسته ساده

قیمت:۱۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
ماگ حرارتی دسته قلبی
قیمت:۱۳۵۰۰۰ تومان
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم لیوان

قیمت:۹۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

نیم ماگ حرارتی

قیمت محصول : ۱۲۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قیمت بارکد برای آوا کردن ماگ ها

بارکد صوتی: ۱۵۰۰۰ تومان

بارکد کلیپ:۲۰۰۰۰ تومان

بارکد ویژه : ۲۵۰۰۰ تومان

بارکد ویژه شامل عکس- متن و صوت دلخواه میباشد

ست فنجان و نعلبکی

قیمت : ۱۲۸۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قندان سرامیکی

قیمت محصول: ۸۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قمقمه فلزی

قیمت محصول : ۲۰۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

بشقاب سرامیکی

بشقاب سرامیکی قطر ۲۰ سانت

قیمت محصول: ۱۱۷۰۰۰ تومان

بشقاب قطر۲۷ سانت

قیمت محصول : ۱۴۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

زیر لیوانی چوبی ابعاد ۱۰*۱۰

قیمت محصول : ۱۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جعبه ی چوبی ماگ

قیمت محصول : عدم موجودی

جعبه کادویی( سورپرایز) چوبی-به همراه ۵ عکس دلخواه شما

قیمت محصول: ۱۸۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ماگ های فانتزی (تحویل فوری)

ست ۰۱                                                                           283000 تومان

ست ۰۲                                                                            314000 تومان

کد۰۳                                                                                203000 تومان

کد۰۴                                                                                204000 تومان

کد۰۵                                                                                158000 تومان


تیشرت سفید استین کوتاه

سایزهای ۱-۲-۳ 

          ۱۰۵۰۰۰ تومان                             

سایزهای ۵-۴   

              ۱۱۷۰۰۰ تومان                                

سایزهای s-m                                                 

        ۱۵۱۰۰۰ تومان
 
سایزهای L -XL
 
              ۱۷۲۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL-3XL
 
               ۲۱۵۰۰۰ تومان
روی جدول راهنمای انتخاب سایز ضربه بزنید-تا به سایز بزرگتر مشاهده نمایید.
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
تیشرت سفید آستین بلند
 
سایزهای ۱-۲-۳
 
قیمت محصول :۱۲۳۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۴ -۵
 
قیمت محصول : ۱۴۳۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
قیمت محصول : ۱۷۵۰۰۰
 
سایزهای L - XL
 
قیمت محصول : ۲۰۹۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۲۳۷۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل-روی تصویر ضربه بزنید
تیشرت مشکی آستین کوتاه -پنبه
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
سایزهای ۱-۲-۳-۴
 
قیمت محصول : ۱۴۳۰۰۰ تومان
 
سایزهای S - M
 
 قیمت محصول : ۲۴۸۰۰۰ تومان
 
سایزهای L - XL 
 
قیمت محصول : ۲۹۰۰۰۰ تومان
 
سایزهای ۲XL - 3XL
 
قیمت محصول : ۳۳۹۰۰۰ تومان
 
سایز ۴xl
 
قیمت محصول : ۳۶۰۰۰۰ تومان
 
 
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
 
بادی نوزادی آستین کوتاه
 
سایزهای ۱- ۲
 
قیمت محصول : ۱۰۵۰۰۰ تومان
 
بادی نوزادی آستین بلند
سایزهای ۱ -۲
 
قیمت محصول : ۱۱۵۰۰۰ تومان
 
راهنمای انتخاب سایز
برای دیدن تصویر به صورت کامل روی تصویر ضربه بزنید
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
تاپ زنانه فری سایز سفید
 
 
قیمت محصول : ۷۵۰۰۰
 
 
پیشبند طوسی ( ملانژ)
 
قیمت محصول : ۴۳۰۰۰ تومان
 
مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)
برای دیدن یکسری از مدل به لینک زیر مراجعه نمایید
 
https://asilart.ir/product-category/%d8%aa%db%8c%d8%b4%d8%b1%d8%aa/
 

مگنت با سایزهای مربع

سایز ۵*۵ سانت                                                                     ۸۶۰۰تومان

سایز ۶*۶ سانت                                                                    ۹۹۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                               ۲۱۰۰۰ تومان

سایز ۱۵*۱۵ سانت                                                                ۳۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای مستطیل

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                 ۱۰۵۰۰ تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                 ۱۵۵۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                               ۲۴۰۰۰ تومان

سایز ۱۳*۱۸ سانت                                                               ۳۶۰۰۰ تومان

سایز ۲۰*۳۰ سانت                                                               ۷۴۰۰۰ تومان

سایز ۳۰*۴۰ سانت                                                               ۱۴۷۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با سایزهای دایره

قطر ۵٫۵ سانت                                                                      ۱۱۵۰۰ تومان

قطر ۸٫۵ سانت                                                                      ۱۹۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت شیشه ای

سایز ۵*۵ سانت                                                                   ۱۶۵۰۰ تومان

سایز ۵*۷٫۵ سانت                                                                 ۲۱۰۰۰ تومان

سایز ۷*۱۰ سانت                                                                  ۲۷۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت کاشی

سایز ۵*۵ سانت                                                                  ۱۵۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                               ۲۶۵۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

کاشی مگنتی کوچه عشق

سایز ۵*۵ سانت                                                                 ۱۷۰۰۰ تومان

سایز ۱۰*۱۰ سانت                                                              ۲۸۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۰ روز کاری
فوری : ندارد

مگنت چوبی 

سایز ۱۰ *۱۰ سانت                                                              ۲۲۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

مگنت با طرح کوچه عشق

سایز ۱۰*۱۵ سانت                                                                ۲۶۰۰۰ تومان

سایز۱۳*۱۸ سانت                                                                 ۳۵۵۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پازل چوبی

۶ تکه ۱۳*۱۷                                                                        عدم موجودی

۳۵ تکه ۱۵*۲۰                                                                       ۶۵۰۰۰ تومان

۳۵ تکه ۲۰*۳۰                                                                        ۸۶۰۰۰ تومان

۱۸۰ تکه ۲۷*۳۷                                                                       ۱۳۷۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پازل چوبی بزرگ

۵۰۰ تکه ۴۰*۵۵ سانت                                                              ۵۲۰۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ تکه ۷۰*۵۰                                                                     ۷۳۸۰۰۰ تومان

۲۰۰۰ تکه ۷۰*۹۰                                                                     ۱۰۷۰۰۰۰ تومان

۴۰۰۰ تکه ۸۰*۱۱۵ سانت                                                          ۱۴۶۵۰۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۱۵ روز کاری
فوری : ندارد

برس مو                                                                                ۹۶۰۰۰ تومان                                                                 

آینه چوبی                                                                             ۵۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

                                                                 

پیکسل سوزنی                                                                               ۶۵۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دسته کلید یک طرف چاپ                                                                ۱۲۰۰۰ تومان

دسته کلید دو طرف چاپ                                                                  ۱۶۵۰۰ تومان

پیکسل مگنتی                                                                                ۱۰۵۰۰ تومان

پیکسل گردنبند یک طرفه                                                                ۱۶۵۰۰ تومان

پاپ سوکت موبایل                                                                       ۵۶۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

پیکسل گردنبند دو طرفه                                                                 ۲۱۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

گردنبند فلزی با عکس دلخواه                                                               ۵۲۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

آویز ماشین ۵*۵ سانت  همراه با ۴ عدد عکس شما                          ۵۲۰۰۰ تومان

 

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جاسیگاری فندک دار ۱۰*۷ سانت                                              ۲۳۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کبریت با طرح دلخواه سایز۷ در ۱۰ سانت                                                         ۲۵۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

قالیچه

 20*30 سانت                                                                         99000 تومان

۳۰*۴۰ سانت                                                                          185000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

۵۰ *۷۰ سانت                                                                         616000 تومان

۷۰ *۱۰۰ سانت                                                                       1230000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ندارد

ساعت رو میزی

محیط چاپ ۱۵*۱۵ سانت                                                        89000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

ساعت دیواری

سایز ۳۰ *۳۰ سانت                                                              189000 تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

بالبینگ (چراغ خواب)-۱۶ رنگ

۲۵ سانت                                                                          عدم موجودی

۳۰ سانت                                                                              عدم موجودی

۳۵ سانت                                                                            عدم موجودی

اضافه کردن تک باند                                                              عدم موجودی

اضافه کردن دو باند                                                                عدم موجودی

اضافه کردن بلوتوث                                                                  عدم موجودی

نکته ***: ۱-قاب های مدل دایره و بیضی که عرضشان بیشتر است ۴ سانت از ارتفاعشان کسر میشود.

۲٫در صورتی که کیفیت عکس پایین باشه -مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان به هزینه جهت ادیت عکس اضافه میشود.

۳٫ مدت زمان اماده سازی برای ارسال بین ۱۲- ۱۵ روز کاری میباشد.

کد طرح های انتخابی شما برای بالبینگ-زمان سفارش کد قاب مورد نظر خود را برای ما ارسال نمایید

کوسن

کوسن کتان ۴۰*۴۰ سانت                                                          ۷۵۰۰۰ تومان

کوسن ساتن ۴۰*۴۰ سانت                                                         ۶۷۰۰۰تومان

کوسن بدون بالشتک میباشد

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کیسه خرید (ساک دستی) پارچه ای

ساک دستی پارچه ای    ۳۸-۳۴ سانت                                                               ۸۰۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۳ روز کاری
فوری : ۱ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

جامدادی با طرح اختصاصی

جامدادی دو زیپ و قسمت چاپی ساتن                                                  ۷۸۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

دفتر با جلد اختصاصی

دفتر خط دار ۱۰۰ برگ                   ۶۹۰۰۰ تومان

دفتر خط دار ۵۰ برگ                                                                 ۴۸۰۰۰ تومان

دفتر نقاشی ۵۰ برگ                                                                 ۴۷۰۰۰ تومان

دفترچه یادداشت_۱۱٫۵ در ۱۶٫۲ سانت                                       ۳۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

لیبل کتاب و دفتر

لیبل دفتر (برچسب ۱۸ عددی)  ابعاد ۶٫۵ سانت*۴٫۵ سانت                                                ۲۱۰۰۰ تومان

لیبل دفتر (۵۰ عددی)    ابعاد  ۳٫۵ *۱٫۲ سانت                                                                 ۱۵۵۰۰تومان

برنامه کلاسی                 سایز  آچهار                                                                             ۱۵۵۰۰تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

 

موس پد

موس پد                                                                                  ۶۳۰۰۰ تومان

مدت زمان چاپ (پس از تایید طراحی)
نرمال : ۴ روز کاری
فوری : ۲ روز کاری (۱۰% افزایش قیمت)

کتابچه الفبا(تحویل فوری)

کتابچه الفبا                                                                           ۲۸۰۰۰ تومان

حروف الفبای چوبی(تحویل فوری)

حروف الفبای چوبی                                                               ۶۸۰۰۰ تومان

آلبوم عکس + ۲۰ عدد چاپ عکس

آلبوم ۱۰*۷ سانت                                                                  ۲۱۵۰۰۰تومان

چاپ عکس لابراتوار

 
۱۰-۱۰ سانت                                                                             ۷۰۰۰ تومان
۱۰-۱۵                                                                                      ۷۰۰۰ تومان
۱۳-۱۸                                                                                      ۱۲۰۰۰ تومان                                                                             
۲۰-۱۵                                                                                      ۱۶۰۰۰ تومان
۲۰-۳۰                                                                                      ۳۴۰۰۰ تومان
۲۴-۳۰                                                                                      ۴۳۰۰۰ تومان                                               
۳۰-۴۰                                                                                      ۶۸۰۰۰ تومان
۳۰-۶۰                                                                                      ۱۲۰۰۰۰ تومان
۴۰-۶۰                                                                                      ۱۶۸۰۰۰ تومان
۵۰-۷۰                                                                                      ۱۹۷۰۰۰ تومان
۶۰-۹۰                                                                                      ۳۷۰۰۰۰ تومان
۷۰-۱۰۰                                                                                     ۴۳۷۰۰۰ تومان
   

چاپ عکس پولاروید

سایز ۱۰*۱۲٫۵ سانت                                                                      ۸۵۰۰ تومان

شاسی عکس + چاپ

۱۰*۱۰ سانت                                                                           ۱۹۵۰۰تومان

۱۰*۱۵                                                                                    ۱۹۵۰۰ تومان

۱۳*۱۸                                                                                   ۲۹۰۰۰ تومان

۲۰*۱۵                                                                                    ۳۶۰۰۰ تومان

۲۰*۳۰                                                                                   ۷۵۰۰۰ تومان

۲۴*۳۰                                                                                 ۱۱۱۰۰۰ تومان

۳۰*۴۰                                                                                   ۱۳۵۰۰۰ تومان

۳۰*۶۰                                                                                  ۱۹۸۰۰۰ تومان

۴۰*۶۰                                                                                   ۳۱۸۰۰۰ تومان

۵۰*۷۰                                                                                   ۴۰۵۰۰۰ تومان

۶۰*۹۰                                                                                  ۴۶۰۰۰۰ تومان

۷۰*۱۰۰                                                                                ۷۶۳۰۰۰ تومان

شاسی عکس آوا

سایز ۴۰*۳۰                                                                      عدم موجودی

قاب آلومینیومی مگنتی کوچک

قاب مگنتی                                                                         ۴۵۰۰۰ تومان

تابلو کوچه عشق

سایز ۳۸*۱۸ سانت                                                                                ۱۱۶۰۰۰ تومان

  • کوچه عشق ۲۰-۱۵                                                                    ۳۸۰۰۰ ت

  • کوچه عشق ۱۳-۱۸                                                                         ۳۰۰۰۰ ت
  • کوچه عشق ۱۰-۱۵                                                                   ۱۹۵۰۰۰ ت

کوچه عشق ۱۵-۳۰                                                                          ۷۳۰۰۰ تومان

سه پایه

سه پایه ی کوچک                                                                     ۱۵۵۰۰ تومان

سه پایه ی متوسط                                                                    ۱۸۰۰۰ تومان

سه پایه ی بزرگ                                                                       ۲۵۰۰۰ تومان

پرچم رومیزی چاپ لوگو

پرچم رومیزی                                                                                  ۱۶۰۰۰۰ تومان

پرچم ایران                                                                                      ۱۴۶۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با پایه ی چوبی

تقویم رومیزی                                                                               ۱۰۲۰۰۰ تومان

تقویم رومیزی با سه پایه

تقویم با سه پایه                                                                         ۱۰۲۰۰۰ تومان

تقویم دیواری ۵ برگ ۳۰*۲۰

تقویم ۵ برگ                                                                                 ۶۰۰۰۰ تومان

تقویم دیواری تک برگ ۴۰*۲۰ سانت

تقویم دیواری تک برگ                                                                 ۲۸۵۰۰ تومان

لوح تقدیر

لوح تقدیر با جعبه                                                                        ۱۹۷۰۰۰ تومان

لوح تقدیر مخمل                                                                          ۷۵۰۰۰ تومان

کیف بادی بگ

بادی بگ                                                                                      ۱۳۰۰۰۰ تومان

برای دیدن نمونه های بادی بگ ها روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%da%af/

کیف دوشی مینی                                                                         ۶۵۰۰۰ تومان

کیف و کوله زنانهبرای دیدن طرح های دوشی مینی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c/

کیف دوشی مربعی                                                                ۸۰۰۰۰ تومان

کیف مربعی

برای دیدن مدل های دوشی مربع روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9%db%8c/

کیف دوشی تمام چاپ                                                                ۹۰۰۰۰ تومان

برای دیدن مدل های دوشی تمام چاپ بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d8%af%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%da%86%d8%a7%d9%be/

کیف دوشی هلالی                                                                    ۷۵۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های دوشی هلالی روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7/

کیف کمری برزنتی                                                                   ۷۰۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح ها بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%85%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b7%db%8c%d9%84%db%8c/

جاکارتی مخملی                                                                       ۳۵۰۰۰ تومان

جاکارتی مخملی و چرم

برای دیدن طرح های جاکارتی بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%ac%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c/

کیف پول مخمل و چرم                                                                    ۵۵۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های کیف پول بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%da%a9%db%8c%d9%81-%da%a9%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d8%aa/%da%a9%db%8c%d9%81-%d9%be%d9%88%d9%84/

دستکش نخی زنانه

دستکش                                                                                       ۴۳۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%a9%d8%b4/

ساق دست                                                                               ۴۷۰۰۰ تومان

ساق دستکش                                                                          ۴۳۰۰۰۰ تومان

برای دیدن طرح های موجود بر روی لینک زیر ضربه بزنید

https://asilart.ir/product-category/%d8%b3%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b3%d8%aa/

زیورآلات دست ساز چرم و فلز

دستبند چرم و فلز
دستبند ترکیبی ماه و ماهی

برای سفارش زیورآلات خود با طرح دلخواهتون از طریق بخش پشتیبانی واتس اپ با ما در ارتباط باشید.

گردنبند اسم ساره

به علت متغییر بودن نوع فلز و طرح شما(برنج-مس-نقره) قیمت دست سازها متفاوت  خواهد بود. پس طرح خود را به واتس اپ ما ارسال بفرمایید.تا پاسخگوی شما باشیم و بهترین راهکار را به شما ارایه دهیم.

برای دیدن یکسری از نمونه کارها بدون توجه به قیمت های موجود در سایت به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://asilart.ir/product-category/%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%db%8c/

سبد خرید شما
There are no products in the cart!
ادامه خرید کالاهای دیگر
0
X
× پشتیبانی